Regulamin • Eurowet sp. z o.o. •

Poniedziałek - Piątek, 8:00 - 20:00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Regulamin sklepu internetowego www.eurowet.pl

 

 

·Dział I. Postanowienia ogólne

 

 

1.Sklep internetowy Eurowet.pl dostępny pod adresem www.eurowet.pl prowadzony jest pod firmą Eurowet sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi 62-811 ul. Poznańska 10 D, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000075925 . NIP: 6180040693  REGON: 25003316400000  (dalej Właściciel lub Sklep).,tel: +48 62 753 05 75, fax: +48 62 753 04 47, e-mail: sprzedaz@eurowet.pl, www.eurowet.pl

2.Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną  preparatów pielęgnacyjnych dla zwierząt, karm dla zwierząt, preparatów witaminowych, kosmetyków dla zwierząt za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

3.W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

·posiadanie dostępu do Internetu,

·posiadanie adresu e-mail,

·zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej,

·włączona obsługa javascript,

·zainstalowanie wtyczki Flash Player,

·akceptacja plików cookies.

 

 

·Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

 

 

1.Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.

2.Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.

3.Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych danych Właściciel ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

4.Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:

·dane potrzebne do realizacji zamówienia,

·zamówione produkty,

·sposób dostawy (firma kurierska, paczkomaty, odbiór osobisty),

·sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).

5.Właściciel ustanowił możliwość odbioru osobistego pod adresem: ul. Poznańska 10 D, 62-811 Kościelna Wieś od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

6.Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie 1 dnia roboczego, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

7.Właściciel Sklepu w przypadku, gdyby nie mógł wykonać świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta zobowiązuje się do wykonania świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.

8.Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

9.Sklep prowadzi działalność na terenie Polski.

 

 

·Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

 

 

1.Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2.Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3.Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.

 

 

·Dział IV. Forma płatności za zamówienia

 

· 

1.Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:

·osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,

·on-line, przelewem lub kartą.

 

 

·Dział V. Reklamacje i zwroty

 

· 

1.Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

2.Reklamacje (wzór PDF ») należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@eurowet.pl, pod numerem telefonu: +48 62 753 04 47 lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne).

3.Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4.Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta a w odniesieniu do umów zawieranych przed dniem 24 grudnia 2014 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór PDF ») (pouczenie). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne). W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sklep w tej sytuacji zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania sprzedanych rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi klient. ( art. 34 ust. 2  ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta).

7. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. ( art. 33  ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta).

8.Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi lub przekazać ją osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru nie przysługuje klientowi jeżeli przedmiotem świadczenia Sklepu jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. (art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta)

10.Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

 

 

·Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

 

· 

1.Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Eurowet sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi 62-811, Polna 10D. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

·w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,

·w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,

·dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,

·dla potrzeb marketingowych,

·w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.

2.Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:

·imię i nazwisko,

·adres e-mail,

·nr telefonu,

·adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

·w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).

3.Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.

4.Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

6.Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

7.Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

8.Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem:polityka plików cookies »

 

 

·Dział VII. Postanowienia końcowe

 

· 

1.Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

2.Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

3.Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

4.Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

5.Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

6.O każdej zmianie regulaminu Sklep na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

7.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta.

8.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2014r.



Linki społecznościowe

 

EUROWET 2014 | All Rights Reserved